Vi har from 2021-05-20 nytt företagsnamn. Vi har ändrat namnet från Digital Textil KM Ekvall AB till det nya namnet Digitala Tryck KM Ekvall AB.

 

Vi har, sedan vi tog över företaget för ca 2,5 år sedan, utvecklat nya arbetsområden som gör att det nya namnet bättre speglar det vi arbetar med.

 

Förutom tillverkning av disktrasor, som är och fortfarande kommer att vara vår huvudprodukt, så har det tillkommit:

  • Fine Art

  • Tavlor

  • Posters

  • Bordstabletter (inplastade)

  • Bokmärken

  • Brickor (ej egen tillverkning)

  • Kökshanddukar (ej egen tillverkning)

 

 

Alla övriga företagsuppgifter är samma som förut, men vi kommer att ändra både hemsida och mejl-adresser till:

 

Digitalatryck.se

mari@digitalatryck.se

kjell@digitalatryck.se

 

Vi kommer även under hösten att flytta till en ny större lokal i centrala Strängnäs.

 

Med önskan om en trevlig sommar.

 

Mari och Kjell Ekvall